Zakoni i opći akti

Natječaji

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama, članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Odluke Upravnog vijeća od 02.12.2022.god., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vesela kućica, raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice na puno radno vrijeme za rad u dječjem vrtiću vesela kućica, za detaljne informacije preuzmite dokument:

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice na puno radno vrijeme

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sesvete, Stjepana Mikuša 8

Tel.: 01/2012635