Erasmus projekt

ERASMUS + KA1 PROJEKT : “Učim, istražujem i rezultate ostvarujem različitim pristupima”

Zahvaljujući Erasmus+ projektu i stručnim usavršavanjima koja nam  nudi, usmjerili smo razvoj našeg vrtića ka područjima koja su od interesa roditelja i djece. Cilj nam je omogućiti djelatnicima vrtića usvajanje novih vještina i proučavanje suvremenih praksi u Europi, a zahvaljujući Erasmus+ projektu i stručnim usavršavanjima bismo ih usvojili i integrirali u rad vrtića. Naš 5-godišnji razvojni plan omogućuje nam postavljanje novih očekivanja od nas samih i daje nam snagu da ostvarimo zacrtane ciljeve pomoću kolega iz Europe s kojima te ciljeve dijelimo.

Ovim projektom ćemo se udružiti s kvalitetnim partnerima u području stručnog usavršavanja i omogućiti svojim odgajateljima i stručnim suradnicima kvalitetnu edukaciju u Europi, od koje očekujemo modernizaciju odgojno-obrazovnog programa u vrtiću. Zahvaljujući evaluacijama u projektu, imat ćemo povratni mehanizam – dugoročne predanosti – koji će nas držati discipliniranima da usvojeno i provedemo te pratimo kvalitetu provedbe.

Područje rada bit će posebno usmjereno na slijedeće ciljeve:

  1. Unaprijeđivanje programa vanjske učionice za orijentaciju u prostoru i upoznavanje raznovrsne flore i faune;
  2. Jačanje psihološke otpornosti odgajatelja i djece te otvorenost za stjecanje i primjenu novih iskustava i znanja;
  3. Poticanje iskustvenog učenja, utemeljenog na projektnom radu djece i odgajatelja;
  4. Integriranje u rad elemenata različitih pedagoških koncepcija, usmjerenih na praćenje interesa djece.

Planiramo provesti aktivnost stručnih usavršavanja na teme:

a) The Child First: Montessori, Reggio Emilia System and Contemporary Approaches to Pre-School Education
b) Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach
c) Exploring Biodiversity and Ecology Through the Lens of Creativity and Culture;
d) Project Based Learning;
e) Creating Storyworlds to Foster Students’ Engagement and Learning;
f) Happy Teachers for a Happy School: Introduction to Mindfulness and Positive Education;
g) Environmental Stewardship: How to Reconnect With Nature

Više informacija o ciljevima

1. unaprijediti program vanjske učionice za orijentaciju u prostoru i upoznavanje raznovrsne flore i faune

Uz visoku digitalizaciju i urbanizaciju koja obilježava odrastanje današnjeg djeteta, sve je manje fizičkog prostora i vremena za kvalitetno planiranje i boravak na zraku, u prirodi, na vanjskim površinama koje su djeci oduvijek služile kao prirodni i optimalni vanjski podražaji za razvoj motorike i svih osjetilnih sustava.

Boravkom na otvorenom prostoru djeca stječu važna senzomorička iskustva te razvijaju ljubav prema prirodi i upoznaju svijet koji ih okružuje, dok istovremeno uče kako ga sačuvati i o njemu odgovorno brinuti.

2. jačati psihološku otpornost i otvorenost za stjecanje i primjenu novih iskustva i znanja

Mentalno zdravlje djece je pod pristiskom zbog dugotrajnog boravka u zatvorenim prostorima, a posebice  nakon lockdown-a.

 Danas više nitko ne dvoji da je promocija mentalnog zdravlja izrazito važna tijekom ranog djetinjstva te je opće prisutna spoznaja o potrebi ranih intervencija kod problema u ponašanju djece do šest godina, s ciljem prevencije dugotrajnih negativnih ishoda (Reid, Littlefield i Hammond, 2008.; Boričević Maršanić i sur., 2015.; Bogović, Majdančić i Ivezić, 2016.; Brown, Bignall i Ammerman, 2018.) Vrtić može pozitivno, odnosno zaštitno utjecati na razvoj djeteta kada su u kultutu ustanove integrirani  elementi  poput kompetentnosti odgajatelja, predanosti, organizacije, kulture i vođenja ustanove, suradnje s roditeljima, didaktičke i prostorne opremljenosti.

3. potaknuti iskustveno učenje utemeljeno na projektnom radu

Djeca imaju znaţnu dispoziciju prema istraživanju i otkrivanju. Koncept projektnog učenja potiče njihovu prirodnu radoznalost, omogućava djeci poticanje međusobne interakcije, propitivanje, povezivanje, rješavanje problema, refleksiju i sl. Ovakva vrsta autentičnog učenja temeljni je element suvremenog koncepta ranog odgoja. Prihvaćanje ovog koncepta zahtijeva odmicanje od tradicionalnog pristupa, koji počiva na unaprijed određenom planu aktivnosti, koji može funkcionirati samo ako djeca imaju jednake potrebe u isto vrijeme.

U radu na projektu djeca imaju priliku učiti o temama koje ih zanimaju, a sukladno tome djeca uspostavljaju povezanost s vlastitim radom i svojim tempom. Svako dijete ima doživljaj projekta koji je jedinstven njemu. Projekt se prilagođava svakom djetetu pojedinačno te svako djete ima prilike koristiti svoje snage i potencijale. Radom na projektu svako dijete ima vlastito iskustvo učenja, koje ispunjava njegove interese i potrebe.

4. integrirati u rad elemente različitih pedagoških koncepcija relevatne za interes djece

Kako bismo odgojili kompetentno dijete, ono treba poštovanje, slobodu izražavanja te mnoštvo poticaja prilikom svog odgoja i obrazovanja, a najviše od svega potporu i ohrabrenje da sve što radi pokuša napraviti samo. Djetetu se prilikom samostalnih aktivnosti ili određenih zadataka jača samopouzdanje, razvija se, uči na greškama te pronalazi rješenja.

Dijete od svoga rođenja prolazi kroz mnoštvo razvojnih faza koje su teške, kako za osobe koje sudjeluju u odgoju i učenju djeteta, tako i za samo dijete  te mu samim time mi kao osobe odgovorne za predškolski odgoj i obrazovanje trebamo moći i znati pomoći da kroz sve te faze prođe na najbolji mogući način. Upravo su promjene u razmišljanjima o odgoju,  drugačiji pristup odgoju te djetetu kao pojedincu dovele do pojave alternativnih pedagoških koncepcija.

Montessori i Emillia pedagogija svojim načinom rada te samim pristupom prema dječjem odgoju i poštivanju različitosti među djecom i danas nadahnjuje mnoge.